בעמדי בנקודת התצפית הזאת התקשיתי להאמין- הגעתי:
טיבט היא מקום מחוץ למציאות שלי – אבל הייתי שם, הגעתי.

נגעתי בקדושה: אבני תפילה…

נרות מהבהבים בשמן יאק…

וים פעמונים, שורה בלי קץ עוטפת את ההר,
פעמוני תפילה מסתובבים ומעיפים אל כל קצווי העולם את התפילות של הטיבטים.

ינואר 11, 2015|