טיבט: גג העולם, כוויה תרבותית:
הקדושה,

האנשים…..

 

והנופים.

ינואר 11, 2015|