במרכז ההמולה, ברובע הטיבטי,  ילדים מסתפרים….  ברחוב.הם לא יודעים עדיין שום דבר על…על קדושה…  על סינים
מגולח למשעי הוא משחק עם הסבון, כמו כל הילדים… רק שלא יכניס את האצבעות לעיניים!!!
ינואר 11, 2015|