במנזר ליד להאסה – שלושה ילדים טיבטיים שיגדלו אולי להיות נזירים
עסוקים מאד בטכנולוגיה המערבית ופחות ב-DEBATING שמתחולל סביבם

כמו כל הילדים הם סקרנים ועליזים בלי קשר לסביבה

והסביבה – עוסקת בתרבות הויכוח לעיני עשרות תיירים סקרנים:
ינואר 11, 2015|