נפאל היא  רוח. תופי תפילה נושאים תקווה אל האויר ופזרים תפילות אל העולם.
מאמינים מגלגלים תופים גדולים, קטנים, ממלמלים: Om Mani Padme Hum

 

Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum,
ושוב ושוב,  מלמול חוזר ושוב ושוב, Om Mani Padme Hum…..
לתוף תנועה, ויש בה תום, תקווה וכוח:  הסיבוב והמילמול מחזקים את עצמתה של התפילה, משחררים אל העולם אלפי ברכות.
Om Mani Padme Hum ושוב ושוב.

ינואר 11, 2015|