ADARE היא כפר קטן, מתוק מאד, על אם הדרך – בין KILLARNEY ל-LIMERICK.
תמצית של אירלנד החלומית: גן עירוני קטנטן וכמה בתים קטנים מאד, יפים מאד, מקורים בקש עבה ועטורי גינות חמד.

זה הכל.

מקום קטן.
מקום לעצור לזמן קצר.
מקום להגיד בו – איזה יופי!!!

זה הכל.


ב-ADARE עוצרים במרכז המבקרים, במרכז היישוב. הגן העירוני ממש ממול, מעבר לכביש, והבתים הנחמדים – גם הם מעבר לכביש בצד שמאל.

באירלנד מתקיימת כל שנה תחרות Ireland's Tidiest Town, ו-ADARE היא אחת מן העיירות הזוכות.

ינואר 11, 2015|