תפילה, לראדה ולקרישנה PRAYERS TO THE GODS

I don't pray, I don’t believe that beyond my comprehension there is a force that could sustain and help me in my hurdles if I pray, if I'll be good and do only good.

I ache and love my life as is. Intellectually understanding that I have to endure it all: the good and the bad; what makes me happy, what pains me; without control.

That is why my heart ached when I saw the women of Vrindavan, when I felt the naivety of their prayers. I was very excited.

Facing their praying, the love, warmth and redemption from solitude they felt, I wanted to pray with them. And in my heart I thought it is better to pray, to let the heart whisper a prayer for the better. It is better to shut one's eyes, to beg, to pray – not to look directly at the center of pain, of sorrow as I have done.

In Vrindavan's temples, the mothers from their own lives, pray twice a day, in shifts. Their pay – 20 rupees for a shift of 4 hours. They sit on the ground and sing (BHAJANS) twice daily. They walk to the Temple and back.

20 Rupees is the cost of mineral water's bottle for tourists

פרטים בקרוב

אני לא מתפללת. איני מאמינה שיש מעבר למובן לי כח שעשוי לתמוך ולעזור לי בקשיי חיי אם אתפלל,  ואם אהיה טובה, ואם אעשה רק טוב.

אני כואבת ואוהבת את חיי כמו שהם, בהבנה של שכל שנגזר עלי לשאת הכל:  הטוב, הרע. את מה שמשמח. את מה שמייסר. ללא שליטה.

לכן נכמר לבי  כשפגשתי את הנשים של וורינדאואן. כשחוויתי את את התום שבתפילות שלהן , התרגשתי מאד.
מול התפילה שלהן  לאהבה וחום וגאולה מן הבדידות אשר חוו – רציתי גם אני להתפלל אתן.

ובלבי חשבתי – עדיף להתפלל. לתת ללב ללחוש תפילה לטוב.
עדיף לעצום עיניים, להתחנן, להתפלל,  ולא להתבונן היישר אל לב לבו של הכאב ושל הצער. כמוני.

במקדשי העיר וורינדאוואן – האמהות המודרות מחייהן מתפללות פעמיים ביום במשמרות. שכרן – 20 רופי למשמרת של 4 שעות. הן יושבות על הרצפה ומזמרות (באהאג'נים). פעמיים ביום. הן הולכות אל המקדש וחוזרות אל הבית – ברגל.

20 רופי הוא מחירו של בקבוק מים מינרליים לתיירים.

שתפו Share

כל הזכויות שמורות – יפה כפיר סימון

קובי משיח 

גלילה לראש העמוד